Mongstad Museet
Postadresse

Klubben 70
5914 Isdalstø

Besøksadresse


5954 Mongstad

Org nr

918965793

Ønske om besøk og omvisning i museet: 
Henvendelser kan sendes på mail som angitt ovenfor, eller til kontaktansvarlig for besøkende:
Kjell Dahle:  Mail:     kjeda46@gmail.com     Mob: 48230717

Ved besøk hos oss anbefaler vi at dere avsetter min 11/2 - 2 timer.  Besøket er 2 delt, der vi viser en film tilbake til 1970 tallet og har et historisk foredrag i museets 2. etg. Dette tar normalt 50 min - 1 time.  Øvrig tid brukes til vandring i utstillingslokalet hvor det er med guider som bistår med å svare på spørsmål m.m.

Spørsmål vedrørende museet forøvrig: 
Sendes på felles e-mail til museet som angitt  ovenfor.

Kjørerute til Museet
Nedenfor er det laget en link som du kan starte, og som viser hvor museet er.  Her kan du også legge inn hvor du nå er, og vil da få en kjørerute  frem til Mongstad Museet.
NB! Veibeskrivelsen (Google-map) er ikke riktig siste stykket fram til museet.  I rundkjøringen, "Mongstadkrysset", kjører dere inn mot raffineriet og tar av i første avkjøring til venstre. Det er piler på skilt som viser veien fremover til museet. 
Detalj er også vist på linken: "Vei til Museet fra Mongstadkrysset."
Under "Album" på hjemmesiden er også lagt inn et bilde (Flyfoto) som viser hvor museet ligger.

Link til: Kart museet