HJERTELIG VELKOMMEN TIL MONGSTAD MUSEET!!

Museet er et senter som skal vise historien og utviklingen av industrien på Mongstad fra byggestart av raffineriet (Rafinor) i 1972 og frem til i dag.

Museet er også et senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling, og betydning knyttet til Mongstad for det norske samfunn.

Museet har ingen faste åpningstider, men vi tar imot grupper for omvisning/besøk  etter avtale.  
Gruppen må være på minst 5 personer. En vanlig gruppestørrelse er turbusser med 30 - 50 personer. 
Prisen for omvisning er kr 70,-/person.
  For kontakt om besøk m.m, se fane for KONTAKT (Klikk her)


Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Besøk  10.11.2021

Besøk 10.11.2021

Besøk av: Pensjonister med busstransport Antall besøkende: ca 50 personer Kontaktperson: Kjell Gytri Mob 930011401

Les mer
Aktuelle tema og linker. kommer etter hvert