PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMIEN ER MUSEET FORELØPIG STENGT FREM TIL 15. JUNI 2020

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL MONGSTAD MUSEET!!

Museet er et senter som skal vise historien og utviklingen av industrien på Mongstad fra byggestart av raffineriet (Rafinor) i 1972 og frem til i dag.

Museet er også et senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling, og betydning knyttet til Mongstad for det norske samfunn.

Museet har ingen faste åpningstider, men vi tar imot grupper for omvisning/besøk  etter avtale.  
Gruppen må være på minst 5 personer. En vanlig gruppestørrelse er turbusser med 30 - 50 personer. 
Prisen for omvisning er kr 70,-/person.
  For kontakt om besøk m.m, se fane for KONTAKT (Klikk her)


Aktuelle tema og linker. kommer etter hvert