TV-PROGRAM
1: NRK- film om Mongstad : 6 år etter start av anleggsarbeidene på raffineriet
KLIKK HER
2: NRK film . Mongstad - Fra småbruk til storindustri del 1

KLIKK HER
3: NRK film . Mongstad - Fra småbruk til storindustri del 2
KLIKK HER

RADIOPROGRAM
1: Om Utbyggingen på Mongstad, 22. oktober 1970
KLIKK HER
2: Rapport om arbeidet på Mongstad, 4. november 1972
KLIKK HER
3: Mongstad utbygging for milliardar, 13. august 1974
KLIKK HER
4: Raffineriet på Mongstad offisielt opna i dag, 25. september 1975
KLIKK HER
5: Brann på Mongstad, 1. desember 1975
KLIKK HER
6: Hva vil skje på Mongstad? 6. februar 1976
KLIKK HER
7: Om overskridelsen  på 3, 8 mill kroner på oljeraffineriet på Mongstad, 25. september 1987
KLIKK HER
8: Statoildirektør Arve Johnsen går av etter milliardoverskridelse på oljeraffineriet på Mongstad, 22.november 1987
KLIKK HER