Bilde tatt før innflytting til nytt museum i 2009

Museet ble etablert rundt 1990 av tidligere pensjonister ved Statoil Mongstad, og holdt da til i bygget som var etablert som anleggskantine ved industriutbyggingen 1972 - 1975.

I 2004 var "Norge Rundt" på besøk i museet og laget følgende reportasje:
(Klikk på linken:)   Film fra Museet 2004

På grunn av utvidelse på Mongstad, i forbindelse med DONG energikraftverk, måtte vi i 2008 flytte ut av daværende lokaler. Alle gjenstandene ble da plassert på lager i en rubhall, i påvente av nye lokaler

I 2009 flyttet vi inn i nye lokaler for museet.
Bygget som skulle være det nye museet, bestilte Statoil i Canada.
Da bygget skulle fraktes med båt til Mongstad Canada, kom båten ut for et kraftig uvær, og hele bygget forsvant på havet.
Hva som skjedde med båten vet vi ikke.
Det ble i hvert fall laget et nytt bygg og dette kom trygt frem til Mongstad.

Museet skal 

  • Samle materiale og utstyr som kan ha allmen interesse for petroleumsvirksomheten på Mongstad. Herunder inkluderes også tiden før industrialiseringen på Mongstad.
  • Drive utstillings-, publiserings- og opplysningsarbeid om petroleumsvirksomheten, dens naturgitte, historiske og tekniske forutsetninger og om dens virkninger på samfunnet, lokalt og nasjonalt.

  • Drive med kunnskapsbasert informasjon innenfor den kompetanse museet selv råder overBistå i forbindelse med opplæring av lærlinger og nye ansatte på Statoil Mongstad.

Drift av museet;
Museet blir drevet av pensjonister, hovedsaklig fra Mongstadraffineriet.  Vi møtes hver torsdag kl 08:00 og holder på fremover til ca kl 14:00.  Det blir arbeidet med tilrettelegging av utstillingen og registrering av utstyr og dokumentasjon.  Nå i 2018 er vi 27 pensjonister som er medlemmer i foreningen "Mongstad Museet".
Det varier hvor mange som møter hver gang, men vanligvis er vi 15 - 20 personer.  Ca kl 11:00 har vi lunsjpause med baguetter og kaffi, og tid for gode historier og prat.
Bildet nedenfor viser den gjengen som var tilstede en torsdag i desember 2017.